Om Faaness

sentralt godkjent

Vi er en ung, positiv og engasjert tømrergjeng

Faaness Entreprenør er en tømrerbedrift og ble startet opp i 2016. Vi er nå sytten ansatte i firmaet, hvorav to lærlinger.
Vi brenner for å levere godt håndverk av god kvalitet, til rett tid og avtalt pris. Vi bryr oss om prosjektet ditt og er opptatt av en nær og god relasjon til våre kunder og samarbeidspartnere. 

Faaness Entreprenør holder til i Fossegrenda i Trondheim, og har det lokale markedet i Trøndelag som nedslagsfelt. Vi har et ungt og ambisiøst arbeidsmiljø og gode relasjoner i markedet. 

Faaness Entreprenør AS er sertifisert Miljøfyrtårn. Vi har innrettet virksomheten på en slik måte at vi skal bidra minst mulig til negativ klima- og miljøpåvirkning. Sagt på en annen måte: Faaness Entreprenør skal sette så lite fotavtrykk som mulig.

Miljøfyrtårn er en tredjeparts sertifisering og dokumentasjon på at Faaness Entreprenør AS tilfredsstiller både generelle krav og bransjespesifikke krav til klima- og miljøpåvirkning. Sertifiseringen dokumenterer også at vi har gode systemer for internkontroll og HMS.

Sertifiseringskriteriene til stiftelsen Miljøfyrtårn dekker arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, og gir oss gode forutsetninger for å støtte opp om FNs bærekraftsmål.