Fakturainformasjon

Faaness Entreprenør AS

org.nr: 917117608

Faktura skal mottas så snart som mulig etter ferdigstillelse, og ellers, rettidig iht. regnskapsloven. 

Faktura skal merkes tydelig med riktig prosjektnummer og ha minst 30 dager forfall fra utstedelsesdato.

Fakturaer kan maksimalt tilbakedateres 3 kalenderdager. 

      Leverandører har et gjensidig ansvar for å sørge for riktig prosjektmerking. 

Faktura skal maksimalt ha ett vedlegg og dette skal være i pdf-format. 

Faktura sendes som EHF. 

Ved fakturering etter medgått, skal timepris avtales skriftlig før oppdraget starter.

Timepriser skal dekke alle indirekte kostnader og påslag som f. eks fortjeneste, sosial utgifter, reisekostnader, administrasjon, servicebil, kontorhold, intern kopiering, plotting og databehandling m.m. I tillegg skal timeprisene inkludere verneutstyr, verktøy, utstyr og alt av forbruksmateriell. Med forbruksmateriell menes f. eks engangshansker, wipes, munnbind, sagblad, knivblad, bits, pusseutstyr, malekoster og ruller mm. Materiell som er en del av byggleveransen og som blir igjen på bygget kan faktureres.

På eventuelle vareleveranser / underleveranser skal pris og påslagsprosent avklares på forhånd.

Som standard forutsetter Faaness Entreprenør en maksimal påslagsprosent på +10%.  

Ved feil i faktura vil faktura bes kreditert og ny(e) riktig(e) faktura(er) måtte utstedes.

Ny faktura utstedes da med ny utstedelsesdato og forfall løper deretter.