Det var en gang et gammelt hus...

I 1924 huset denne villaen på Singsaker Trondhjems borgermester. Huset stod staselig for 100 år siden, og da nye eiere overtok, var det et sterkt ønske å tilbakeføre husets sjarm og estetikk. Samtidig måtte datidens byggteknikker oppgraderes til dagens standard. Med hovedmål om å bevare, gikk tømrerne våre i gang med det som skulle bli vårt stolteste prosjekt i 2023. 

Vi startet med kjelleren i januar. I veggene lå aviser og fyllmasse som isolasjon, i gulvet - sand, grus og betong. Sten for sten grov vi oss ned. Med håndmakt ble hver kubikk fjernet. I kjelleren skulle det etableres lagring, teknisk rom, verksted samt bad og vaskerom. Vannbåren varme ble lagt, meter for meter, på ny isolasjon etter tonnevis av singel og betong. Samtidig startet rivingen i de øvrige etasjene. Etterhvert som vi tok oss inn i huset, oppdaget vi datidens historier gjemt i veggene. En avis datert helt tilbake til 1941 - kun 17 år etter huset stod nytt - er nå rammet inn og pryder veggen til de nye eierne.

I første etasje var det meste av arealet brukt til bibliotek, forstue og stue. Kjøkken, med egen kjøkkeninngang, utgjorde svært liten plass - noe som også var svært typisk for byggeåret. Da huset nå skulle bli nytt, ble det naturlig å endre rominndelingen. Den gamle skyvdøra ble flyttet inn i hovedrommet, slik at bibliotek og forstue kunne bli nytt kjøkken og spisestue med ildsted. Hovedstuen fikk beholde sin plass, mens det gamle kjøkkenet ble gjort om til kontor. Gode løsninger der gammelt listverk ble brukt i utforming av bokhyller, og gamle dører fikk skjule rør og annet teknisk mellom etasjene preger kontoret, og tar det tilbake til byggeåret uten at det går på bekostning av stil og estetisk uttrykk. 

I andre etasje finner vi 2 bad og 3 soverom. Hovedsoverommet har direkte tilknytning til det største badet, men det minste av badene tilfredstiller like så godt alle behov en måtte ha som gjest i huset. Også her er det tatt valg om å bevare. Dører og listverk kombineres med nytt og gammelt panel, og med malerens stødige hånd er alle vindusposter malt nye. Bruksmerker utgjør sjarmen, uten at kvaliteten foringes. 

Siden byggeår har taket blitt oppgradert. I samråd med riksantikvaren ble det bestemt at dette nyere taket skulle erstattes med dråpeskifer, som er mer tro til datidens stil. Nye teknikker måtte læres, og tømrerne våre gikk iherdig i gang med prosjektet. Først måtte teglstenen tas forsiktig ned, med intensjon om gjenbruk på et annet prosjekt. Deretter trengtes flere løpemeter med lekter for å klargjøre for det nye taket. Dråpeskiferen krevde mange festepunkt, og godt forarbeid var essensielt før man skulle gå igang med monteringen av det "nye" taket. Hver en sten ble tilpasset sin plass, og det gjaldt å være tålmodig i arbeidet. 

Med tak i datidens stil, ble det klart at også pipene trengte en oppgradering. Også her var det viktig at løsningen ble så tidsriktig og estetisk komplementerende som mulig til dråpeskiferen. Med særegne teknikker og et håndlag av rang, fikk vi spesiallagd alle komponenter til de nye pipene. Resultatet ble av ypperste klasse, som alt annet ved denne imponerende villaen.  

Neufeldts gate 13 blir stående som et foregangsprosjekt.Våre tømrere fikk ivareta det gamle, ta valg som komplementerer - fremfor å kun ha som hensikt å fornye, samt jobbe med materialer som krevde sitt av både tålmodighet og kunnskap. 

Vi takker alle involverte i prosjektet, og ser fram til å ta fatt på nye slike prosjekter i fremtiden. Å få ivareta, gjenbruke og tenke fritt har vært inspirerende og ikke minst - motiverende for kommende byggeprosjekt. 

Tilbake til aktuelt