SINTEF og Faaness Entreprenør jobber sammen om "Fremtidens byggeplass"

Eneboligen på Nedre Grillstadkleiva er godt i gang. Boligen er planlagt ferdig i mai 2024, og p.t. legges fasade på det som betegnes som et rent, tørt bygg. Underveis i planleggingen av prosjektet, kom vi i kontakt med SINTEF for å delta i forskning knyttet til avansert teknologi til bruk i bygningsoppføring. Teknologien hadde tidligere kun blitt benyttet hos de større aktørene, på store næringsprosjekt, da utarbeidet for å forenkle byggeprosessene, med tanke på avdekking av avvik, kommunikasjon med kunde og underleverandører. SINTEF og Faaness ønsket å se hvordan denne teknologien også kunne være til nytte i de mindre prosjektene, som for eksempel i oppføringen av en privat enebolig. 

I denne studien er hovedmålet å utforske bruken av VR/AR/XR gjennom hele livssyklusen til små byggeprosjekter. Vi ønsker å identifisere både utfordringer og muligheter innenfor tre sentrale områder: teknologi, menneskelige faktorer og forretningsmessige aspekter. For å oppnå dette målet, stiller vi følgende forskningsspørsmål:

  • Hvordan kan vi måle brukervennlighet og tiltrekningskraften til XR/VR/AR? Vi søker å definere nøkkelindikatorer (KPI-er) for å vurdere hvor godt disse teknologiene blir mottatt og brukt av brukere.
  • Hvordan kan vi måle produktiviteten i små byggeprosjekter som benytter XR/VR/AR? Vi ønsker å identifisere KPI-er som kan gi innsikt i hvordan disse teknologiene påvirker prosjektoppfølging og effektivitet.
  • Hva er de nåværende tekniske begrensningene for XR/VR/AR i små byggeprosjekter? Vi ser også på forretningsmessige hindringer som kan påvirke implementeringen av disse teknologiene.
  • Hvilken verdiøkning kan XR/VR/AR-teknologi tilby i små byggeprosjekter? Vi utforsker ulike måter disse teknologiene kan forbedre prosesser og resultater i byggebransjen.

Prosjektet har allerede vist oss at teknologien i aller høyeste grad er aktuelt i oppføringen av mindre bygg. Løpende oppdateringer til kunde om ferdigstilling og videre fremdrift, enklere avdekking av eventuelle avvik samt tydelig kommunikasjon med underleverandører om videre planlegging av prosjektet er bare noen av de fordelene vi allerede har sett gjennom prosjektet.

Vi ser spent på fortsettelsen og er stolte av å ha SINTEF med på laget mot fremtidens byggeplass. 

Tilbake til aktuelt